Szanowanie i tolerancja w szkole

tolerancja-w-szkole

Szacunek i tolerancja w szkole ma znaczący wpływ na relacje miedzy uczniami. W szczególności dotyczy to uczniów, którzy uczęszczają do licznych klas. Gdzie nie zawsze uczeń ma szansę na indywidualne kształcenie i rozwijanie swoich umiejętności, zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami.

Wyjątkiem są szkoły z klasami integracyjnymi, które niosą za sobą szereg korzyści dla dzieci całkiem zdrowych. To tutaj pobudzana jest w nich empatia, uczą się jak pomagać innym i dostrzegają, że życie nie zawsze jest „kolorowe”. Co więcej, dzieci, które nie rozwijają się prawidłowo przez na przykład autyzm mogą liczyć na fachową opiekę i rehabilitację ze strony wykwalifikowanej specjalnie pod tym kątem kadry. Ponadto dla nich już sama komunikacja z dziećmi zdrowymi jest swoistą terapią, bo uczy poruszania się w codziennym, powszechnym otoczeniu.

Jeśli chcemy, by nasze dziecko było wrażliwe, umiało żyć zgodnie z najważniejszymi wartościami społecznymi to bez wątpienia szkoła integracyjna jest idealnym rozwiązaniem. Co więcej, dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi jest nierzadko jedyną szansą na skuteczną rehabilitacją bowiem terapia odbywa się tu każdego dnia przy jednoczesnym realizowaniu podstawowego programu edukacyjnego.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *