Szanowanie i tolerancja w szkole

tolerancja-w-szkole

Szacunek i tolerancja w szkole ma znaczący wpływ na relacje miedzy uczniami. W szczególności dotyczy to uczniów, którzy uczęszczają do licznych klas. Gdzie nie zawsze uczeń ma szansę na indywidualne kształcenie i rozwijanie swoich umiejętności, zgodnie z własnymi możliwościami i potrzebami. Wyjątkiem są szkoły z klasami integracyjnymi, które niosą za

Continue reading