Rezonans magnetyczny w patologii jamy brzusznej – czy wykorzystujemy potencjał tego badania?

badanie mri

Dużo mówi się o rezonansie magnetycznym i jego możliwościach, ale wciąż za mało na temat tego, że rezonans odgrywa bardzo ważną rolę w ocenie patologii jamy brzusznej. Dobra znajomość wskazań ma kluczowe znaczenie w postępowaniu z pacjentem z patologią jamy brzusznej.

Patologia jamy brzusznej a rezonans magnetyczny

Ultrasonografia, która sama w sobie może prowadzić do dokładnej diagnozy, odgrywa kluczową rolę w leczeniu patologii jamy brzusznej. Zastosowanie ultrasonograficznych środków kontrastowych znacząco poprawiło zdolności diagnostyczne ultradźwięków zarówno w patologii wątroby, jak i pozawątrobowej.

Zastosowanie tomografii komputerowej powinno być ograniczone ze względu na potencjalne szkodliwe skutki uboczne promieniowania jonizującego, ale ma ona wciąż ugruntowaną rolę:

  • w ocenie poważnych stanów nagłych urazów jamy brzusznej i nieurazowych,
  • w określaniu stopnia zaawansowania pacjentów onkologicznych.

 

Rezonans magnetyczny ma bardzo ograniczoną użyteczność w nagłych przypadkach jamy brzusznej ze względu na trudności w dostępie do skanera i długi czas trwania badania w porównaniu z tomografią komputerową lub USG. Jednak obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego ma ugruntowaną rolę kliniczną, szczególnie w ocenie rozlanej lub ogniskowej patologii wątroby, łagodnej i złośliwej patologii dróg żółciowych, guzów trzustki, nieswoistych zapaleń jelit i guzów odbytnicy.

Dlaczego podniesienie świadomości lekarzy dotyczące rezonansu jamy brzusznej ma znaczenie?

Celem niniejszego krótkiego artykułu jest przede wszystkim podkreślenie, jak ważne jest zapoznanie klinicysty ze wskazaniami do tego, by stosować rezonans magnetyczny prywatnie w patologii jamy brzusznej. Rezonans magnetyczny jamy brzusznej powinien być lepiej zrozumiany i wykorzystywany we współczesnej medycynie, dlatego tak ważne jest ukierunkowanie klinicysty i radiologa w wyborze właściwej techniki do konkretnej sytuacji klinicznej, a z drugiej strony zapobieganie nadużywaniu technik tego rodzaju do zbędnych okoliczności oraz zapobieganie błędnemu rozpoznaniu choroby. Na uwagę zasługuje także nieprawidłowa terapia wynikająca z niewłaściwie zastosowanego rezonansu i o tym również trzeba więcej mówić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *