Przedszkole a rytm życia dziecka

Przedszkole Wilanów

Dla zdecydowanej większości dzieci pójście do przedszkola w mniejszym lub większym stopniu będzie związane z pewnymi zmianami w ich codziennym rytmie dotychczasowego życia. Zwłaszcza pierwsze dni tego okresu są lub potrafią być wyjątkowo trudne dla dzieci jak i ich rodziców. Pójście do przedszkola to nowa rola dziecka, która powinna być

Continue reading