Wprowadzanie produktów kosmetycznych na rynek a ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Ocena bezpieczeństwa kosmetyku

Przed wprowadzeniem jakiegokolwiek rodzaju produktu kosmetycznego na rynek konsumencki, każdego producenta decydującego się na tego rodzaju działanie, obejmuje procedura oceny bezpieczeństwa kosmetyku. Przeprowadzenie tego rodzaju procedury ma na uwadze niedopuszczenie do obrotu produktów kosmetycznych niespełniających w żaden sposób dokładnych zasad i wytycznych ustalonych przez Parlament i Radę Unii Europejskiej. Rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych poza bezpieczeństwem użytkowania produktu dotyczy także jego składu, warunków produkcji i obrotu, dokładne oznakowanie oraz przedstawienie właściwej dokumentacji.

Przed ostatecznym wprowadzeniem każdego produktu kosmetycznego następuje wyjątkowo rygorystyczna ocena jego bezpieczeństwa. Ocena ta odbywa się w formie w wieloetapowej i dość skomplikowanej formie. Jednym z podstawowych elementów tej procedury jest bardzo dokładna analiza toksykologiczna dotycząca każdego składniki produktu kosmetycznego. Wykonywana ocena bezpieczeństwa kosmetyku uwzględnia na przykład to, na jaki obszarze ciała ludzkiego dany produkt znajdzie zastosowanie. Dokładnie wykonana ocena musi przedstawiać, do jakiej grupy odbiorców jest on kierowany. Największa uwaga jest przywiązywana dla kosmetyków dziecięcych oraz w przypadku tych, które będę stosowane, jako kosmetyki higieny miejsc intymnych. Zgodnie z obowiązującym prawem unijnym wykonanie oceny bezpieczeństwa jest wymagane dla każdego rodzaju kosmetyku trafiającego na ten jakże rozległy i wymagający rynek. Dopiero po przejściu licznych badań i pozytywnego zaopiniowania produktu, staje się możliwe wprowadzenie produktu na rynek kosmetyczny. Działania te mają na celu zapewnić potencjalną ochronę przed niepożądanymi skutkami.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *