Czym jest badanie kalprotektyny

bakterie

Kalprotektyna to białko wiążące jony wapnia i cynku, produkowane podczas procesów zapalnych przez komórki układu immunologicznego. Zaliczana jest do markerów jelitowych, czyli substancji wydzielanych do światła jelita, których stężenia są wskaźnikami stanu jelit. Kalprotektyna występuje m.in. w moczu, ślinie, stawach, ale przede wszystkim w kale i jest wytwarzana w przypadku

Continue reading