Edukacja przyrodnicza w przedszkolu

Edukacja w przedszkolu

Każde sprawnie funkcjonujące przedszkole stawia na jak najszerszy rozwój dziecka w każdej sferze, do których należy także, między innymi edukacja przyrodnicza dziecka.

Jej podstawowym celem jest naturalnie zbliżenie dziecka do przyrody oraz ukształtowanie w nim właściwego stosunku do świata roślin i zwierząt. Potrzeba czy też konieczność ukazania dziecku jego roli w otoczeniu wpływa na zwiększoną świadomość i ukazuje w jak dużym stopniu każdy człowiek jest zależny od środowiska naturalnego go otaczającego. Rolą opiekuna przedszkolnego jest ukazanie jak najpełniejszego obrazu roślin i zwierząt żyjących w środowisku naturalnym jak i tych mogących się rozwijać w charakterze roślin uprawianych w ogrodzie oraz zwierząt domowych.

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu ma na celu doprowadzenie dziecka do wyciągnięcia wniosków z obserwacji tego świata jak wiele różnych roślin i zwierząt w tym także człowieka jest zależnych w mniej lub bezpośredni sposób pomiędzy sobą. Ukazanie dzieciom tego, że zarówno rośliny jak i zwierzęta, ptaki, ryby oraz ludzie podlegają niejako jednemu głównemu prawu świata przyrody sprowadzającego się do tego, że każdy gatunek posiada dość wiele wspólnych cech oraz podlega prawu rozmnażania się i rozwoju.

Zabawka do nauki cyfr

Dziecko w przedszkolu powinno zdobyć najbardziej elementarne wiadomości na temat różnorodności jak też jedności całego świata przyrody. Poprzez poznawanie przyrody, dziecko otrzymuje możliwość wzbogacenia swojej wiedzy oraz przeżycia nieznanych mu do tej pory doznań i odczuć ułatwiających mu uzewnętrznianie własnych uczuć. W przypadku, kiedy przedszkole nie posiada możliwości bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem naturalnym wybierane jest zazwyczaj pośrednie poznawanie tego świata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *