Jak rozpoznać Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera uznaje się powszechnie za łagodną odmianę autyzmu. Z punktu widzenia medycyny, jest to jednak zupełnie odmienny przypadek kliniczny.

Zdarza się, że tego rodzaju choroba nie zostaje trafnie zdiagnozowana w okresie dziecięcym a nawet szkolnym. Jej objawy mogą być znikome bądź uważa się, że specyficzne zachowania dzieci wynikają zwyczajnie z ich cech charakteru czy temperamentu chociaż tak naprawdę są charakterystyczne.

Dzieci, u których występuje to schorzenie powinny uczęszczać na specjalistyczne zajęcia. Dobrym rozwiązaniem jest terapia Zespołu Aspergera. To właśnie tam, pod okiem wykwalifikowanej kadry, u dzieci eliminowane są objawy choroby a nawet możliwe jest zapobieganie jej rozwoju.

Trzeba jasno powiedzieć, że dolegliwości, jakie występują w obliczu istnienia choroby mogą być uciążliwe. To nierzadko utrudniony kontakt z dzieckiem, jego izolacja od otoczenia czy zaburzenia mowy. Tylko szkoły specjalne w Warszawie pozwalają na ujarzmienie występujących cech Zespołu Aspergera.

Ponieważ dziecko, które obarczone jest tego rodzaju chorobą najczęściej ma problemy z kontaktem z rówieśnikami, szkoła specjalna wydaje się być jedynym rozsądnym rozwiązaniem, by malec odnalazł się w otaczającym go świecie i mógł sprawnie pokonać chorobę. Dzięki temu uniknie izolacji i odtrącenia ze środowiska, znajdzie towarzyszy, którzy pomogą mu swobodnie przejść przez ten trudny okres przystosowawczy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *