Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła – jakich dostarcza nam informacji i jaka powinna być jego wartość dla ścian?

Każdy inwestor rozpoczynający budowę domu, powinien sobie zdawać sprawę ,iż wszystkie przegrody – stropów, okien, drzwi, ścian, itd. – powinny spełniać wymogi odnoszące się do izolacyjności cieplnej. Dlatego na samym początku należy zbadać jaki współczynnik U uzyska się dla kolejnych przegród domu jak i ścian zewnętrznych.

Czym jest wspomniany współczynnik U?

Jest to nic innego jak współczynnik przenikania ciepła, ukazywany w postaci jednostek W/(m2 x K), który określa jego wielkość przepływu ciepła poprzez jednostkową powierzchnie konkretnej przegrody budowlanej, jeżeli po obydwóch jej stronach mamy różnicę temperatur o wielkości 1K.

Dzięki niemu jesteśmy wstanie określić dla każdej z przegród z osobna ubytki cieplne. Im niższą wartość współczynnika U uda nam się uzyskać tym nasze straty ciepła będą mniejsze. Jego wartość, zależy głównie od grubości materiału jak i jego rodzaju z, którego zrobione są ściany, lecz wpływ jest zależny również od charakteru przegrody.

Tak więc by wyznaczyć wspomniany współczynnik U, należy poznać współczynniki przewodzenia ciepła lambda oznaczany symbolem (λ ) dla surowców tworzących ścianę, jak również dla warstw ocieplających jak i warstw wszystkich materiałów izolacyjnych, murowych i wykończeniowych z jakich wykonana jest przegroda. Podczas określania wartości U, należy uwzględnić również nieszczelności izolacji, a także mostki termiczne, które decydują o tym, iż wartość współczynnika wzrasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *