Jak rozpoznać Zespół Aspergera?

Zespół Aspergera uznaje się powszechnie za łagodną odmianę autyzmu. Z punktu widzenia medycyny, jest to jednak zupełnie odmienny przypadek kliniczny. Zdarza się, że tego rodzaju choroba nie zostaje trafnie zdiagnozowana w okresie dziecięcym a nawet szkolnym. Jej objawy mogą być znikome bądź uważa się, że specyficzne zachowania dzieci wynikają zwyczajnie

Continue reading